MIJN/KOEL

 

In dialoog proberen beiden tot een geheel van woord, muziek en beeld te komen. America componeert daarbij op spraak. Zoals je naar een schilderij of beeld kijkt zo wil hij dat er naar zijn muziek geluisterd wordt. Hij maakt dan ook geen gewone muziek/teksten, maar een soort muzikale sculpturen. Hij interviewt mensen, slaat dat in zijn computer op, neemt de spraakmelodie en kneedt er met noten muziek omheen. In America’s wereld van stemgeluiden mag alles. Hij kan in zijn sampler ook complete fanfares, een solo trompetflard of het geluid van machines opslaan. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

Zoals America met geluid omgaat doet Moonen dit met beeld. Vele kleine stukjes film, deels archief materiaal worden harmonieus tesamen met de muziek tot een geheel gesmeed. Vervolgens wordt deze film weer in kleine samples verdeeld die in een live situatie opgeroepen kunnen worden en synchroon lopen met de muziek.

De Berlijnse regisseur Hans-Werner Kroesinger met wie Moonen al zo'n twaalf jaar op incidentele basis samenwerkt, zal een enscenering rondom Mijn/Koel maken waarin een uit de mijnstreek afkomstige acteur en actrice de verschillende delen van het project op theatrale wijze zullen verbinden.

De Mijn was de eerste industrietak waarin veelvuldig buitenlandse werknemers werden ingezet. Na de 2e wereldoorlog kwamen Italianen, Spanjaarden, Polen, en daarna Turken en Marokkanen, maar ook Oost-Nederlanders in grote getale naar de Mijnstreek. Dit was en is nog steeds van grote invloed op de demografische samenstelling, de taal en de dialecten van dit gebied.

America en Moonen's aandacht zal uitgaan naar de veeltaligheid van de gehele Belgische, Nederlandse en Duitse Mijnstreek. De verschillende culturen die ondergronds samenkwamen dienden met elkaar te communiceren en zo ontstonden er unieke taalvariëteiten die in de volksmond aangeduid worden als "steenkolennederlands". De kunstenaars zullen op dit gebied samenwerking zoeken met het Meertens Instituut.

Het ligt in de bedoeling om het project in 2008 "live" te presenteren in de Oostelijke Mijnstreek tijdens Cultura Nova 2008. Vervolgens kan Mijn/Koel op tournee gaan in de Belgische en Duitse Mijnbekkens en in de Nederlandse Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Voor de Nederlandse opzet wordt gedacht aan een 15-tal uitvoeringen - binnen een tijdsbestek van 3 weken - in kleine zalen, zoals voormalige patronaatszalen, gemeenschapshuizen, enz in Kerkrade, Eygelshoven, Waubach, Schaesberg, Nieuwenhagen, Heerlen-Noord, Brunssum, Hoensbroek, Geleen, enz

Mijn/Koel zal als autonoom werk op dvd uitgebracht worden. Het zal uitgevoerd worden in een klassieke ensemble-setting van piano, viool, klarinet, cello en klassieke gitaar, op het podium aangevuld met een twee extra instrumenten: een sampler met daarin opgeslagen het stemmenmateriaal dat tevens de zesde partituurpartij is, en een video-sampler, met daarin opgeslagen het videomateriaal.

.